Viljamovka

V zadnjih desetletjih je opozorila nase Viljamovka in za celo desetletje povsem prevzela osrednjo pozornost med žganimi pijačami. Nasadi hrušk Viljamovk ob vznožju Gorjancev - v okolici Mokric - so deležni dovolj sončnih dni in postavljeni v dovolj zdravo naravno okolje, da so njihovi sadeži oplemeniteni do popolnosti.
Postala je stalnica degustacijske ponudbe v državnem protokolu, na poslovnih srečanjih in v prijateljskih druženjih. Je tudi edina v ponudbi doslej, ki ji je tržišče - samo od sebe - izbralo blagovno znamko »Budičeva Viljamovka«.
Copyright © Žganjekuha Stanislav Budič s.p. | Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju